Förberedelser inför start med AV fistel (Fresenius 5008)


 1. För att kunna genomföra en dialysbehandling via AV-fistel behövs:
  • Rena handskar
  • Desinfektionsmedel: ytdesinfektion, klorhexidinsprit, handdesinfektion
  • Plastampull med 10 ml koksalt eller primingvätska
  • 1 rosa uppdragningskanyl
  • 2 dialysnålar
  • Omnistrip
  • Tejp
  • 2 skorppetare
  • 2 proppar
  • Ordinerad dos antikoagulantia
  • 1 sterilt startset för AV-fistel som innehåller:
  • 2 dukar
  • 1 tråg
  • 8 kompresser
  • 4 st. 5 ml sprutor
  • 2 proppar
  • 1 avslutningsset
 2. Nu skall AV-fistel setet dukas fram.
 3. Tänk på ett aseptiskt handhavande.
 4. Börja med att tvätta händerna och därefter sprita dom.
 5. Torka av bordet med ytdesinfektion.
 6. Öppna startsetet.
 7. Ta bort ytterförpackningen.
 8. Lägg på bordet.
 9. Sprita händerna.
 10. Duka upp och förbered framplockat material.
  Lägg det lilla avslutningssetet åt sidan som skall användas vid dialysavslut.
 11. Häll ut sprutorna och propparna till höger på duken.
 12. Öppna förpackningarna med propparna och släpp ner dom.
 13. Ta fram och öppna koksaltampullen.
 14. Öppna förpackningen med den sterila uppdragningskanylen.
 15. Fyll en 5 ml spruta med koksalt eller primingvätska. Knacka bort luft och sätt på en propp.
  Fyll en spruta till.
 16. Kontrollera att inga luftbubblor finns i sprutorna.
 17. Sätt på proppar på tomsprutorna.
 18. Öppna förpackningarna med skorppetare. Lägg på duken.
 19. Öppna förpackningen med dialysnålar. Lägg på duken.
 20. Öppna förpackningen med omnistrip. Lägg på duken.
 21. Täck materialet med en duk.
 22. Lägg antikoagulationsdosen lätt tillgänglig.
 23. Nu är vi klara med uppdukningen.
 24. Som egenvårdspatient: ta fram det material du behöver vid avslut av din dialysbehandling.