Fresenius 5008 - Start av dialysbehandling med AV fistel


 1. Nu ska jag starta en dialysbehandling via AV-fistel.
 2. Börja med att tvätta händerna och därefter sprita dom.
 3. Tänk på ett aseptiskt handhavande.
 4. Tvätta fistelarmen med tvål och vatten.
 5. Kontrollera att det finns svirr över AV-fisteln.
 6. Lyft bort duken från AV-fistel setet.
 7. Tejp och omnistrip ska hängas lättåtkomligt.
 8. Häll klorhexidinsprit på kompresserna i tråget.
 9. Vid behov sätt på en blodtrycksmanschett.
 10. Lägg det rena underlägget under armen.
 11. Tvätta över stickställena med klorhexidinsprit.
 12. Låt lufttorka.
 13. Ta bort sårskorpor med skorppetare.
 14. Tvätta igen, ett stickställe i taget. Ta ny kompress efter varje drag.
 15. Låt lufttorka.
 16. Sprita händerna.
 17. Ta på handskar.
 18. Anlägg en lätt stas, max 60.
 19. Punktera fisteln med den röda artärnålen.
 20. Fixera med omnistrip.
 21. Släpp stasen.
 22. Stäng den röda klämman.
 23. Sätt på en tom 5 ml spruta.
 24. Öppna klämman.
 25. Kontrollera blodflödet i nålen genom att aspirera och flusha.
 26. Stäng klämman.
 27. Sätt på en 5 ml spruta med koksalt, observera så att ingen luft finns i sprutan.
 28. Öppna klämman.
 29. Installera koksalt.
 30. Stäng klämman.
 31. Anlägg en lätt stas.
 32. Fortsätt därefter med den blåa vennålen.
 33. Fixera med omnistrip.
 34. Släpp stasen.
 35. Stäng den blåa klämman.
 36. Sätt på en tom 5 ml spruta.
 37. Öppna klämman.
 38. Kontrollera blodflödet i nålen genom att aspirera och flusha.
 39. Stäng klämman.
 40. Sätt på en 5 ml spruta med koksalt, observera så att ingen luft finns i sprutan.
 41. Öppna klämman.
 42. Installera koksalt.
 43. Stäng klämman.
 44. Nu är vi klara för dialysstart.
 45. Tryck på meddelande ”blodpump 1/0” och blodpumpen stannar.
 46. Tryck på meddelande ”Gå ur”.
 47. Öppna dörrarna.
 48. Ta bort den röda artärslangen från SafeLine, anslut till artärnålen.
 49. Skruva fast SafeLine ovanför venkammaren.
 50. Öppna spolporten, ta ur spolkopplingen. Stäng.
 51. Skruva loss blå venslang och anslut till vennålen.
 52. Öppna klämmorna till nålarna.
 53. Stäng dörrarna.
 54. Starta blodpumpen genom att trycka på ”Bekräfta”.
 55. Sprita injektionsmembranet på dialysmaskinens blåa venslang.
 56. Ge ordinerad dos antikoagulantia.
 57. Höj farten på blodpumpen försiktigt.
 58. När den optiska detektorn känner av blod, hörs ett larm. Tryck på ”Behandling starta”.
 59. Dialysbehandlingen har startat.
 60. Fäst blodslangarna med tejp på hand och arm så att det inte drar i nålarna.