Förberedelser inför avslut med AV fistel (Fresenius 5008)


  1. För att kunna avsluta en dialysbehandling via AV-fistel behövs:
  2. Rena handskar
    • Avslutningsset
    • Förband, vilket innefattar sterila kompresser från avslutningssetet, plåster eller tipstop
    • Elastisk linda