Avslut av dialysbehandling med AV fistel (Fresenius 5008)


 1. Nu skall jag avsluta en dialysbehandling via AV-fistel.
 2. Sprita händerna.
 3. Tänk på ett aseptiskt handhavande.
 4. Öppna avslutningssetet.
 5. Ta på handskar.
 6. Ett larm hörs och meddelandet ”Behandlingsmål uppnått” visas.
 7. Tryck på ”Återgivning Starta”. Blodpumpen stannar.
 8. Öppna dörrarna.
 9. Skruva loss SafeLine från blodslangen och anslut mellanstycket. Sätt den i slanghållaren.
 10. Stäng klämman till artärnålen.
 11. Skruva loss artärslangen från artärnålen och anslut till mellanstycket på SafeLine.
 12. Sätt en propp på slangen till artärnålen.
 13. Stäng dörrarna.
 14. Tryck på ”Ok”.
 15. Återgivning startar.
 16. Fortsätt att ge tillbaka blodet tills ett larm hörs, blodpumpen stannar och meddelande ”Blod återgivit” visas.
 17. Stäng klämman till vennålen och skruva loss venslangen.
 18. Skruva fast venslangen vid lämpligt ställe på slangsetet.
 19. Sätt en propp på slangen till vennålen.
 20. Ta bort dialysnålarna en i taget och tryck över stickställena. Kompression skall utföras med steril kompress eller TipStop.
 21. När blödningen avstannat sätt på förband.