Start av dialysbehandling med CDK (Fresenius 5008)


 1. Nu ska jag starta en dialysbehandling via CDK.
 2. Börja med att tvätta händerna och därefter sprita dom.
 3. Tänk på ett aseptiskt handhavande.
 4. Sätt på munskydd.
 5. Inspektera eventuellt förband över exit-site. Ser det bra ut låt förbandet sitta kvar. Ett täckande förband ska bytas vid varje dialys.
 6. Ta bort yttre förband på kateterskänklarna.
 7. Lyft bort duken från CDK-setet.
 8. Häll klorhexidinsprit på kompresserna i tråget.
 9. Sprita händerna.
 10. Tvätta båda skänklarna med klorhexidinsprit.
 11. Lägg det rena underlägget under kateterskänklarna.
 12. Sprita händerna.
 13. Ta på handskar.
 14. Kontrollera att klämmorna på skänklarna är stängda och att tegopropparna är åtskruvade.
 15. Arbeta med en skänkel i taget. Börja med den röda artärskänkeln.
 16. Tvätta tegoproppen under 3 sekunder med klorhexidinsprit. Låt torka.
 17. Sätt på en 5 ml spruta.
 18. Öppna klämman.
 19. Aspirera installerat kateterlås, cirka 3 ml.
 20. Stäng klämman.
 21. Ta bort sprutan.
 22. Sprita tegoproppen. Låt torka.
 23. Byt till en 10 ml spruta fylld med koksalt, observera så att ingen luft finns i sprutan.
 24. Öppna klämman.
 25. Flusha in. Stäng klämman och låt sprutan sitta kvar.
 26. Fortsätt därefter med den blå venskänkeln.
 27. Tvätta tegoproppen under 3 sekunder med klorhexidinsprit. Låt torka.
 28. Sätt på en 5 ml spruta.
 29. Öppna klämman.
 30. Aspirera installerat kateterlås, cirka 3 ml.
 31. Stäng klämman.
 32. Ta bort sprutan.
 33. Sprita tegoproppen. Låt torka.
 34. Byt till en 10 ml spruta fylld med koksalt, observera så att ingen luft finns i sprutan.
 35. Öppna klämman.
 36. Flusha in.
 37. Stäng klämman och låt sprutan sitta kvar.
 38. Öppna klämman på artärskänkeln. Kontrollera flödet genom att aspirera och flusha 5 till 10 gånger. Stäng klämman.
 39. Kontrollera flödet i venskänkeln på samma sätt. Stäng klämman.
 40. Nu är vi klara för dialysstart.
 41. Tryck på meddelande ”Blodpump 1 snedstreck 0” och blodpumpen stannar.
 42. Tryck på meddelande ”Gå ur”.
 43. Öppna dörrarna.
 44. Ta bort sprutan från artärskänkeln och sprita tegoproppen.
 45. Ta bort den röda artärslangen från SafeLinea, anslut till artärskänkeln.
 46. Skruva fast SafeLine ovanför venkammaren.
 47. Ta bort sprutan från venskänkeln och sprita tegoproppen.
 48. Öppna spolporten, ta ur spolkopplingen. Stäng.
 49. Skruva loss blå venslang och anslut till venskänkeln.
 50. Öppna klämmorna på skänklarna.
 51. Stäng dörrarna.
 52. Starta blodpumpen genom att trycka på ”Bekräfta”.
 53. Sprita injektionsmembranet på dialysmaskinens blåa venslang.
 54. Ge ordinerad dos antikoagulantia.
 55. Höj farten på blodpumpen försiktigt.
 56. När den optiska detektorn känner av blod, hörs ett larm. Tryck på ”Behandling starta”.
 57. Dialysbehandlingen har startat.
 58. Fäst blodslangarna med mefix i en vid båge på huden så att drag i katetern undviks.