Förberedelser inför avslut med CDK (TauroLock) (Fresenius 5008)


 1. För att kunna avsluta en dialysbehandling via CDK behövs:
  • Munskydd
  • Rena handskar
  • Desinfektionsmedel: Ytdesinfektion, klorhexidinsprit, handdesinfektion
  • 2 tegoproppar
  • Ytterförband
  • Förfyllda sprutor med koksalt eller primingvätska från startsetet
  • 1 rosa uppdragningskanyl
  • Glasampull innehållande TauroLock med Heparin
  • Rena kompresser
  • Ett sterilt set för CDK-avslut som innehåller:
    - 1 duk
    - 1 tråg
    - 8 kompresser
    - 2 st. 2,5 ml sprutor
    - 2 proppar
 2. Nu ska avslutningssetet dukas fram:
 3. Tänk på ett aseptiskt handhavande.
 4. Börja med att tvätta händerna och därefter sprita dom.
 5. Torka av bordet med ytdesinfektion.
 6. Öppna avslutningssetet. Ta bort ytterförpackningen. Lägg på bordet.
 7. Sprita händerna.
 8. Duka upp och förbered framplockat material.
 9. Häll ut sprutorna och propparna till höger på duken.
 10. Öppna Taurolock-ampullen med en ren kompress.
 11. Sätt den rosa uppdragningskanylen på en tom spruta.
 12. Dra upp ordinerad mängd kateterlås. Lossa från kanylen. Sätt en propp på sprutan.
 13. Upprepa proceduren med nästa spruta.
 14. Lägg fram dom förfyllda sprutorna med koksalt.
 15. Kontrollera att inga luftbubblor finns i samtliga sprutor.
 16. Vid byte av tegopropp: öppna förpackningarna och släpp ner dem i tråget.
 17. Packa in materialet med duken.
 18. Ta fram ytterförband och lägg på lämpligt ställe.
 19. Nu är vi klara med uppdukningen.