Avslut av dialysbehandling med CDK (Fresenius 5008)


 1. Nu ska jag avsluta en dialysbehandling via CDK.
 2. Ta på munskydd.
 3. Sprita händerna.
 4. Tänk på ett aseptiskt handhavande.
 5. Öppna det förberedda avslutningssetet.
 6. Häll klorhexidinsprit på kompresserna.
 7. Tvätta båda skänklarna med klorhexidinsprit.
 8. Lägg det rena underlägget under kateterskänklarna.
 9. Sprita händerna.
 10. Ta på handskar.
 11. Ett larm hörs och meddelandet ”Behandlingsmål uppnått” visas. Tryck på ”Återgivning Starta”. Blodpumpen stannar.
 12. Öppna dörrarna.
 13. Skruva loss SafeLine från blodslangen och anslut mellanstycket. Sätt den i slanghållaren.
 14. Stäng klämman på artärskänkeln.
 15. Skruva loss artärslangen från artärskänkeln och anslut till mellanstycket på SafeLine.
 16. Stäng dörrarna.
 17. Tryck på ”OK” och återgivning startar.
 18. Sprita tegoproppenartärskänkeln. Låt torka.
 19. Anslut sprutan med 20 ml koksalt, observera så att ingen luft finns i sprutan. Öppna klämman och flusha.
 20. Stäng klämman och ta bort sprutan.
 21. Sprita tegoproppen. Låt torka.
 22. Anslut förfylld spruta med ordinerat kateterlås, observera så att ingen luft finns i sprutan.
 23. Öppna klämman och installera kateterlåset under 6-10 sekunder. Stäng klämman och ta bort sprutan.
 24. Sprita tegoproppen. Låt torka.
 25. Fortsätt att ge tillbaka blodet tills ett larm hörs, blodpumpen stannar och meddelande: ”Blod återgivit” visas.
 26. Stäng klämman på venskänkeln.
 27. Skruva loss venslangen från venskänkeln och fäst den vid lämpligt ställe på slangsetet.
 28. Sprita tegoproppenvenskänkeln. Låt torka.
 29. Anslut sprutan med 10 ml koksalt, observera så att ingen luft finns kvar i sprutan. Öppna klämman och flusha.
 30. Stäng klämman och ta bort sprutan.
 31. Sprita tegoproppen. Låt torka.
 32. Anslut förfylld spruta med ordinerat kateterlås, observera så att ingen luft finns i sprutan.
 33. Öppna klämman och installera kateterlåset under 6-10 sekunder. Stäng klämman och ta bort sprutan.
 34. Sprita tegoproppen. Låt torka.
 35. Linda rena kompresser runt skänklarna.
 36. Lägg på ett ytterförband enligt kateterprotokoll.