Göra i ordning dialysmaskinen (Fresenius 5008)


 1. För att kunna genomföra en dialysbehandling krävs:
  • En dialysmaskin
  • Ett slangset bestående av: en röd artärslang, en blå venslang och SafeLine
  • Ett filter och en bibag
  • Börja med att tvätta händerna och därefter sprita dom.
 2. Nu ska jag förbereda dialysmaskinen inför en behandling.
 3. Tänk på ett aseptiskt handhavande.
 4. Starta maskinen genom att trycka på knappen. Det tar en stund innan den blir klar för användning.
 5. Tryck på behandling.
 6. Anslut bibag och stäng locket.
 7. Sätt fast filtret i hållaren.
 8. Nu ska dialysmaskinen kläs med slangar.
 9. För att sätta in slangarna öppna dörrarna.
 10. Vi börjar med den röda artärslangen.
 11. Sätt in artärslangen i blodpumpen och tryck tills en signal hörs.
 12. Sätt in artärslangen i slanghållaren och skruva fast den till filtrets blodinlopp, längst ner.
 13. Sätt in den arteriella tryckdomen i tryckmätningsenheten. Stäng den röda klämman och häng den åt sidan.
 14. Sätt in den arteriella slangen i artärklämman.
 15. Sätt in BVM-kuvetten i mäthuvudet och stäng sedan dörren.
 16. Sätt in artärslangen i BTM mäthuvudet och stäng sedan luckan.
 17. För slangen utmed kanalen. Tryck fast slangen tillfälligt i filterhållaren.
 18. Nu är vi klara med den röda artärslangen.
 19. Vi fortsätter med den blåa venslangen.
 20. Sätt in venkammaren i nivåvakten.
 21. Tryck in venslangen i luftvakten.
 22. Sätt in venslangen i venklämman.
 23. Sätt in venslangen i BTM mäthuvudet och stäng sedan luckan.
 24. För slangen utmed kanalen. Tryck fast slangen tillfälligt i filterhållaren.
 25. Sätt in venslangen i slanghållaren och skruva fast den till filtrets blodutlopp högst upp.
 26. Anslut tryckslangen till tryckgivaren.
 27. Stäng därefter dom tre vita klämmorna.
 28. Nu är vi klara med den blåa venslangen.
 29. Efter godkänd genomförd test fortsätter vi med SafeLine som är grön på skärmen.
 30. Sätt in SafeLine i substitutionspumpen, tryck tills det hörs en signal.
 31. Sätt in SafeLine i slanghållaren och skruva fast den med artärslangen.
 32. Anslut substitionskopplingen till substitutionsporten och stäng den.
 33. Skruva fast spolkopplingen på venslangen.
 34. Koppla den därefter till spolporten. Stäng porten.
 35. Stäng dörrarna.
 36. Tryck fast dialysatkopplingar i filtret. Rött högst upp och blått längst ner. Stäng luckan.
 37. Vänd filtret. Nu fylls filtret med dialysat, vänd tillbaka efter ca 2 minuter.
 38. Luta filtret.
 39. Tryck på starta priming/spolning.
 40. Nu går maskinen igång på spolning som tar en stund.
 41. När maskinen går in i precirkulation kan du öka farten på blodpumpen till 300. Vagga filtret för att avlägsna luft. Sänk farten på blodpumpen till 50.
 42. Nu är maskinen klar för användning.