Självdialys i NU-sjukvården


Vad är självdialys?

Självdialys gör att patienter i behov av dialys kan utföra sin behandling utan att vara beroende av assistans från vårdpersonal. Genom instruktioner i film och text handleds patienten till de olika momenten i dialysbehandlingen.

Syftet är att ge patienten mer flexibilitet i förhållande till när och var dialysbehandlingen ska genomföras.